Monitoring čakania v rade
Mesto Rožňava
vyberte si odberové miesto
Mestský úrad
Šafárikova 499/29
Podnikateľský inkubátor
Zakarpatská 3811/19
Reformovaná cirkevná škola
Kozmonautov 1791/2
Slovenský Červený kríž
Pionierov 635/10
Sobášna sieň
Akademika Hronca 102/9
Základná škola
J. A. Komenského 1806/5
Základná škola
Pionierov 642/1
Základná škola
Zakarpatská 2211/24
Základná škola
Zlatá 291/2
Zimný štadión
Štítnická
Zmeniť obec

Ako pridať Vašu obec/mesto

Ako sme fungovali